Slovenské ryby

V slovenských vodných tokoch a stojatých vodách žije až 67 druhov rýb. Najznámejším reprezentantom je, samozrejme, kapor obyčajný, ktorý končí každoročne na našich tradičných štedrovečerných stoloch. Pod hladinou však môžeme naraziť aj na pstruha dúhového, šťuku severnú, hlavátku podunajskú, zubáča veľkoústeho či sumca veľkého, ktorý je našou najväčšou rybou.

Zubáč veľkoústy

Zubáč veľkoústy

Zubáč veľkoústy je pôvodný druh, vyskytujúci sa v povodí Dunaja a Volgy, odkiaľ sa rozšíril do strednej a západnej Európy. Nájdeme ho najmä vo veľkých, pomaly tečúcich riekach a v nádržiach a rybníkoch, je náročný na kvalitu vody a obsah kyslíka. Dorastá do dĺžky 130 centimetrov a hmotnosti 20 kilogramov. Živí sa planktónom a mäkkýšmi, v dospelosti drobnejšími druhmi rýb. Zubáč veľkoústy je považovaný za kulinársku špecialitu.

Tolstolobik biely a pestrý

Tolstolobik biely je kaprovitá ryba pôvodom z Ázie. Bežne dorastá do dĺžky 60 až 90 centimetrov s hmotnosťou okolo 20 kilogramov. Tejto rybe sa darí v teplejších vodách a napriek svojej zdanlivej nemotornosti sa pohybuje relatívne rýchlo. Živí sa planktónom. Tolstolobik pestrý je príbuzný druh tolstolobika bieleho. Dorastá do zhruba rovnakých parametrov. Oba tolstolobiky sú dosť plaché a lovia sa pomerne ťažko.

Tolstolobik biely a pestrý
Šťuka severná

Šťuka severná

Šťuka severná obýva vody Európy, Ázie a Severnej Ameriky a aj tie naše. Dorastá do dĺžky jedného metra s hmotnosťou okolo 30 kilogramov. Šťuka je dravá, teritoriálna ryba, zo svojho úkrytu vie bleskurýchle zaútočiť na korisť, ktorú tvoria nielen ryby, ale občas aj žaby, hlodavce, alebo dokonca malé vodné vtáky. Šťuka nie je mrchožrút, loví predovšetkým slabé a choré rybky, pôsobí však aj ako regulátor plevelných rýb.

Sumec veľký

Sumec veľký je pôvodný druh, vyskytujúci sa tak v stojatých vodách, ako aj v riekach, najmä tých väčších. Ide o veľmi prispôsobivú rybu, ktorá dorastá do dĺžky až dvoch metrov, kapitálne úlovky môžu mať až tri metre, sumec veľký je teda našou najväčšou rybou. Hmotnostne môže dosiahnuť až 100 kilogramov. Rád sa ukrýva v opustených domoch dedín, ktoré boli zatopené pri prehradzovaní či usmerňovaní tokov.

Sumec veľký
Sivoň potočný

Sivoň potočný

Sivoň potočný je pekne sfarbená ryba, ktorá patrí medzi lososovité druhy a na naše územie sa dostala koncom 19. storočia zo Severnej Ameriky. Obýva chladné tečúce toky, potravne konkuruje pstruhovi potočnému a dorastá do dĺžky 35 až 40 centimetrov s hmotnosťou 0,5 až 1 kilogram. Vzhľadom na jeho nízku prirodzenú reprodukčnú schopnosť sa jeho stavy udržiavajú umelým zarybňovaním.

Klárias panafrický

Klárias panafrický je u nás známy aj pod menom sumček africký. Ide o nepôvodný druh, ktorý sa v poslednom čase teší veľkej obľube. V prirodzenom prostredí dorastá do dĺžky až 120 centimetrov a zvyčajne váži 2 až 3 kilogramy, je teda oproti sumcovi výrazne menší. Ryba má pretiahnuté telo a je bez šupín.

Klárias panafrický
Jeseter malý

Jeseter malý

Jeseter malý je v podstate jediným druhom jesetera, ktorý sa u nás vyskytuje. Patrí medzi naše pôvodné druhy, v súčasnosti je to však už pomerne vzácny úlovok. Dorastá do dĺžky 50 až 60 centimetrov, v našich zemepisných podmienkach dosahuje hmotnosť maximálne 4 kilogramy. Prirodzene sa vyskytuje vo väčších nížinných riekach, na Slovensku ho teda môžete nájsť v koryte Dunaja, v jeho prítokoch či v dolnom toku Váhu.

Amur biely

Amur biely k nám prišiel relatívne nedávno, v 70. rokoch 20. storočia, jeho pravlasťou je Ďaleký východ. Bežne dorastá do dĺžky 50 až 100 centimetrov, hmotnosť môže dosiahnuť až 50 kilogramov. Typickou lokalitou výskytu tejto ryby sú u nás zarastené stojaté vody najmä v teplejších oblastiach na juhu krajiny. Amur plní funkciu meliorátora, teda dokáže čistiť rybníky od nadmernej vegetácie. Je to obľúbený druh aj pre športový rybolov.

Amur biely
Pstruh dúhový a potočný

Pstruh dúhový a potočný

Pstruh potočný je tunajší druh. Ide pôvodne o morskú rybu, ktorá sa postupne adaptovala na sladkovodné podmienky. Pstruh dúhový je nepôvodný druh, ktorý sa k nám dostal v 19. storočí. Pstruhy obvykle dosahujú dĺžku 30 až 50 centimetrov a hmotnosť niekoľko kilogramov. Pstruha potočného nájdeme v úkrytoch v rýchlo tečúcich tokoch, pstruh dúhový je zase vyhľadávaným cieľom športového rybolovu, keďže ide o veľmi bojovnú rybu.

Kapor rybničný

Kapor pochádza z Ázie, dnes je ho však možné nájsť na celom svete. Dorastá do značných rozmerov, môže dosiahnuť až 30 kilogramov hmotnosti, zvyčajne sa dožíva okolo 20 rokov. Kapor je teplomilná ryba, darí sa mu preto lepšie v plytkých vodách s hĺbkou 2 až 4 metre, ktoré bývajú spravidla teplejšie. Telo ryby je dokonale stavané do prúdu aj do hlbín, sfarbenie závisí od prostredia, v ktorom sa vyskytuje.

Kapor rybničný