O projekte

Spotreba rýb na Slovensku v posledných rokoch stúpa len mierne a dlhodobo dosahuje nepriaznivo nízke hodnoty. Slovensko sa tak zaraďuje na chvost spotreby rýb v rámci EÚ, pričom spotreba rýb v EÚ za posledné desaťročie stúpa. Priemerná spotreba rýb a rybích produktov v EÚ dosiahla v roku 2015 úroveň 25,1 kg. (The EU fish market – 2017 edition, Európska komisia, http://www.eumofa.eu/eumofa-publications)

 

 

Slovenská republika pritom patrí medzi vnútrozemské krajiny s bohatými zdrojmi povrchových vôd, riečna sieť je pomerne hustá a okrem prirodzených vodných tokov sa tu nachádza aj veľký počet umelých kanálov. Významný podiel (takmer 40 %) na tomto množstve konzumácie sladkovodných rýb majú pritom úlovky zaznamenané športovými a rekreačnými rybármi v rybárskych revíroch.

Výrazný vplyv na predaj rýb na Slovensku majú vžité stravovacie návyky a nižšia kúpyschopnosť spotrebiteľov, spôsobujúca nahrádzanie produktov akvakultúry lacnejšou potravinou. Na Slovensku je nedostatočná propagácia produktov akvakultúry a nízka domáca spotreba rýb.

Propagácia trvalo udržateľnej akvakultúry, vrátane jej výrobkov, môže významne ovplyvniť dopyt po zdravej potravine. Realizácia národnej kampane na propagáciu sladkovodnej akvakultúry je kľúčová pre zvýšenie spotreby sladkovodnej akvakultúry a zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o výhodách a benefitoch konzumácie sladkovodných rýb a produktov z nich.

 

Kontakty
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

info@land.gov.sk

Zobraziť adresu na mape